CS, s.r.o.

Strojárenská 5487, 91702 Trnava, Slovakia Get Directions to this spot
Strojárenská 5487
91702 Trnava
Trnavský Kraj, Slovakia
+421 332933290
STAVEBNÁ ČINNOSŤ Dopravné stavby - cesty, komunikácie, chodníky, parkoviská, spevnené plochy, športoviská, sadové úpravy. Pozemné stavby – rodinné domy, bytové domy, stavby občians... read more
A personal message from CS, s.r.o.

Rate and review CS, s.r.o. in Trnava, Slovakia!

Share your experiences at CS, s.r.o. with your friends or discover more Miscellaneous in Trnava, Slovakia.