Finansiella tjänster - Schagen, Nederländerna stäng