Finansiell rådgivning - Esbo, Republiken Finland stäng